Some selected publications appeared in national and international journals and proceedings are listed below :

Göktürk, H., Al-Badawi, M. B., Aygün, S., Caner, E. N. (1990) "Determination of Nitrate and Nitrite by Ion Selective Electrodes in Relation to Gypsum Formation on some Travertine Buildings in Polluted Atmosphere of Ankara" Int. J. Environ. Anal. Chem., 40, 47-57.

Türkmenoğlu, A.G., Göktürk, H., Caner, E.N. (1991) "Deterioration of Tuffs from Cappadocia Region, Turkey", Archaeometry, 33(2), 231-238.

Bulur, E., Özer, A.M., Göksu, H.Y. (1991) "Paşalar Kazı Yerinden Alınan Diş Minelerinde ESR Çalışmaları", VII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 55-65.

Demirci, Ş., Özenbaş, M. (1991) "Gırnavaz Kazılarından Alınan İnsan Dişleri Üzerinde Yapılan Morfolojik Bir Çalışma" VII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 13-27.

Kayatürk, N., Demirci, Ş. (1991) "Bazı Fosil Kemiklerinin Kimyasal Analizi ve Değerlendirilmesi" VII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 29-36.

Böke, H., Caner-Saltık, E. and Göktürk, H. (1992) "Gypsum Formation on Travertines in Polluted Atmosphere" Proc. of 7th Int. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Eds. J.D.Rodrigues, F. Henriques, F.T. Jeremias, Lisbon, 237-246.

Demirci, Ş., Yiğit, E., Togan, İ., Alpagut, B., Sargın, H. (1992) "Bazı Fosil Kemiklerde Kan Grubu Belirleme Çalışması" VIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 259-264.

Demirci, Ş., Özenbaş, M., Alpagut, B. (1992) "Fosil Dişlerde Görülen Renklenme ve Element Dağılımı" VIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 265-274.

Demirci, Ş., Yalçınkaya, I. (1992) "Karain Mağarasından Elde Edilen Bazı Toprak ve Sediman Örneklerinin Analizi" VIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 291-301.

Özenbaş, M. (1992) "Bazı Frig Buluntuları Üzerinde Yapısal İncelemeler" VIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 423-430.

Türker, L., Demirci, Ş., Melikoğlu, T. (1992) "The Role of Cholesterol in Identification of Food Residues" Turkish J. of Chemistry, 16(4), 216-251.

Göktürk, H., Volkan, M. and Kahveci, S. (1993) "Sulphation Mechanisms of Travertines: Effects of SO2 Concentration, Relative Humidity and Temperature" Proc. of the International Rilem/UNESCO Congress on the Conservation of Stone and other Materials, 1, 83-90.

Özenbaş, M. (1993) "Çağlar Boyunca Altın" Metalürji, sayı 87, 6-12.

Özenbaş, M. (1994) "Tarihte Bakır ve Alaşımları" Metalürji, sayı 89, 10-15.

Abdullah, M., Türker, L., Demirci, Ş. (1994) "Application of GC/MS and GC/IR Techniques in the Identification of Fatty Acids Present in the Substance Obtained from Phyrigian Great Tumulus" Turkish J. of Chemistry, 18(1), 28-33.

Çetin, O., Özer, A.M., Wieser, A. (1994) "ESR Dating of Tooth Enamel from Karain Excavations (Antalya, Turkey)" Quaternary (Quaternary Scince Review) 13, 661-669.

Demirci, Ş., Erek, C.M., Yalçınkaya, I. (1994) "Orta Paleolitik Dönem Taş Aletler Üzerine Çalışmalar" IX. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 257-266.

Bulur, E., Özer, A.M., Göksu, H.Y. (1995) "Preliminary ESR Studies of Tooth Enamels from Paşalar (Bursa, Turkey) PACT 45-IV.3, 257-266. 

Caner, E.N., Demirci, Ş., Türkmenoğlu, A., Göktürk, H., Özer, A.M., Böke, H., İnalpulat, E. (1995) "Examination of Surface Deterioration at the Göreme Historical Site" Proc. of an Int. Seminar, Ürgüp, Cappadocia, Turkey, 85-94.

Caner, E.N., Demirci, Ş., Türkmenoğlu, A., Özgenoğlu, A., Göktürk, H., Özer, A.M., Böke, H., İnalpulat, E. (1995) "Effects of Deterioration on the Chemical and Physical Properties of Göreme Tuffs" Proc. of an Int. Seminar, Ürgüp, Cappadocia, Turkey, 95-107.

Demirci, Ş., Doğan, M. (1995) "Toprakta Fosfor Analizi, Önemi ve Uygulaması" X. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 81-88.

Böke, H., Göktürk, H., Caner-Saltık, E. (1996) "Effect of Some Surfactants on the Sulphation Reaction of Calcareous Stone", Proced. Of the 8th Int. Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, Berlin, Vol.1, 401-407.

Böke, H., Göktürk, H., Caner-Saltık, E. (1996) "Effect of Particulate Matter on the Sulphation Reaction of Calcareous Stone in Humid Atmosphere Containing Sulphur Dioxide" , Proced. Of the 8th Int. Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, Berlin, Vol.1, 408-414.

Bulur, E., Wieser, A., Özer, A.M., Göksu, H.Y. (1996) "Electron Spin Resonance Studies of Tooth Enamels and Obsidians from Aşıklıhöyük, Turkey" Proc.of the 29th Int. Symp. on Archaeometry 643-654.

Türkmenoğlu, A.G., and Göktürk, H. (1996) "An Investigation on the Manufacturing Technology of the Değirmentepe (Malatya) Pottery" Proc. of the 29th Int. Symposium on Archaeometry , Eds. Ş.Demirci, A.M. Özer, G.D. Summers, Ankara, 599-607.

Oybak, E., Demirci, Ş. (1997) "Early Bronze Age Plant Remains from İmamoğlu Höyük, SE Turkey" Anatolian Studies Vol.XLVII, 173-177.

Erdoğar, N. J., Özer, A.M., Yıldırım, H., Özel, M.E., Gülçür, S., Esin, U. (1998) "Arkeolojik Yapıların Uzaktan Algılama Uydu Verileri ile Araştırılması" XIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 123-129.

Türker, L., Demirci, Ş. (1998) " Şapinuva, Ortaköy(Çorum) Kazısından Elde Edilen Bir Tekstil Örneğinin Analizi" XIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, 39-47.

Demirci, Ş., Akyol, A.A., Türkmenoğlu, A., Özer, A.M. (1999) "Characterization of some Ceramics, Soil, Mudbrick, Plaster, Mortar and Tablet Samples Obtained from Şapinuva, Ortaköy Excavation" Proc. of the Int. Archaeological Conference ARCHAEOLINGUA 251-263.

Böke, H., Göktürk, H., Caner-Saltık, E., Demirci, Ş. (1999) "Effect of Airborne Particle on SO2 - Calcite Reaction" Applied Surface Science, 140, 70-82.

Demirci, Ş., Akyol, A.A., Türkmenoğlu, A. (1999) "Characterization of the Ceramics Obtained from Antic Amphora Workshops in Sinop Region" Caesaraugusta 73, 141-148.

Ergenekon, B., (1999) "The Ethnoarchaeology of Şahmuratlı Village by Kerkenes Excavations in Turkey" Caesaraugusta 73, 169 -175.

Ertem, E., Demirci, Ş. (1999) "Characteristics of Hittite Pottery Sherds from Sites in the Kızılırmak Basin" J.of Archaeological Science 26, 1017-1023.

Öke, G., Yurdatapan, E. (2000) "Optically Stimulated Lumiscence Dating of Pottery from Turkey" Talanta 53, 115-119.

Ergenekon, B. (2001) "The Role of Ethnoarchaeology in Archaeometry with Examples from Çatalhöyük (1998), Kerkenes (1995-1997), Datça-Burgaz Excavations and Cnidian (Datça) Ethnoarchaeology 1998-1999" 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt T.C. Kültür Bak., Anıtlar ve Müzeler Gn. Md. lüğü Yayını, Yayın No. 78/2, 279-284.

Evrin, V., Öke, G., Türkmenoğlu, G. A., Demirci, Ş. (2002) "Stone Anchors from the Mediterranean Coasts of Anatolia, Turkey: underwater surveys and archaemetrical investigations" The International Journal of Nautical Archaeology, 32.2, 254-267. 


Last Updated:
11/11/2022 - 11:32