AFP Projects

AFP-91-07-02-03

Fotonlarla Uyarma Yöntemi ile Arkeolojik ve Jeolojik Maddelerin Yapı Bozukluklarının İncelenmesi ve bu Maddelerin Yaşlarının bu Yöntem ve benzer Yöntem olan Elektron Spin Rezonans (ESR) Tekniği ve Diğer Yöntem olan Radyokarbon (C-14) Yöntemi ile Tayin edip Karşılaştırılması Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ay Melek Özer 
Bitiş Tarihi: 31/5/1992

AFP-92-07-02-02
Arkeolojik Dişlerin Morfolojisi, Kişinin Yaşam Süresinin Bulunması ve Tarihlendirme
Proje Yürütücüsü: Assoc. Prof. Dr. Şahinde Demirci
Bitiş Tarihi: 1/10/19

AFP-93-07-02-01
Sterol Analizleri ve Arkeolojik Gıda Maddesi Kalıntılarına
Uygulanması 
Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Lemi Türker
Bitiş Tarihi: 2/11/1994

AFP-94-07-02-02
Termolüminesans ve Işıkla Uyarılmış Lüminesans Yöntemleri ile Nesnelerin Analizi 
Proje Yürütücüsü: Assoc. Prof. Dr. Gülay Öke
Bitiş Tarihi: 1/10/1995

AFP-98-06-02-11
Çatalhöyük Kazıları ile ilgili Arkeometrik Çalışmalar 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şahinde Demirci 
Bitiş Tarihi: 1/5/2000

AFP-06-02- DPT.98K122500 
ODTÜ-TAÇDAM tarafından Yürütülen Datça- Burgaz Kazı
ve Buluntuların (metal, seramik, kemik gibi) Arkeometrik Yöntemlerle İncelenmesi, Değerlendirilmesi 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ay Melek Özer
Bitiş Tarihi: 1/5/1999

ODTÜ-AGÜDOS 98-02-01-01 
Conservation of Orhun Stone Monuments : Examination of the Deterioration in Orhun Stone Monuments for the Purpose of Conservation (Part 1) 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine Caner-Saltık
Bitiş Tarihi: 31/7/1999

PACT EURO-MED GLAÇURES PROJECT(1998-2001)
A Study on the Properties of Medieval Glazed
Ceramics in Anatolia 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ay Melek Özer
Bitiş tarihi : 31/12/2001 

AFP-01-07-02-00-56
Bazı Tarihi Yapı Sıvalarının Hammadde ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şahinde Demirci
Bitiş Tarihi: 01/05/2002